Wat zijn de voor en tegenargumenten van euthanasie?

Wanneer de persoon die euthanasie heeft laten plegen zijn het de naasten die eronder lijden. Dit kan dan een emotioneel bezwaar zijn tegen de euthanasie, zij raken dan namelijk wel hun naaste kwijt. Niet iedereen wil zomaar het leven van een geliefde opgeven. Een andere belanghebbende is de patiënt zelf.

Waarom is euthanasie verboden?

Euthanasie is strafbaar Bijvoorbeeld omdat ze ernstig ziek zijn, pijn lijden of moeite hebben met ademhalen. Soms mag een arts euthanasie of hulp bij zelfdoding verlenen. Of als niets meer aan het lijden te doen is. De arts is niet strafbaar als hij zich houdt aan alle 6 eisen uit de wet.

Welke landen laten euthanasie toe?

In heel de wereld is euthanasie alleen wettig in België, Nederland, Luxemburg (waar alleen de term ‘waardig sterven’ wordt gebruikt) en Zwitserland (waar er geen dokter hoeft bij te zijn).

Welke arts doet euthanasie?

De SCEN-arts Als uw arts de euthanasie wil doen, dan moet een andere arts nogmaals kijken of uw verzoek aan de wettelijke eisen voldoet. Dit is vaak een arts die speciaal is opgeleid om euthanasieverzoeken te beoordelen: een SCEN-arts. De SCEN-arts komt bij u op bezoek om te praten over uw verzoek.

Wat zijn de voorwaarden voor euthanasie?

Euthanasie en hulp bij zelfdoding mogen alleen als een arts zeker weet dat de 6 de eisen uit de wet van toepassing zijn.

  1. Vrijwillig en goed over nagedacht.
  2. Uitzichtloos en ondraaglijk lijden.
  3. Informeren over de situatie en de vooruitzichten.
  4. Geen redelijke andere oplossing.
  5. Raadplegen onafhankelijke arts.

Hoe is euthanasie in Nederland geregeld?

Euthanasie in Nederland is geregeld in de wet Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. De wet geldt uitsluitend voor gevallen van actieve euthanasie, dus levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding – op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zélf.

Wat moet je doen als je euthanasie wil?

Euthanasie mag alleen als de patiënt dit zelf wil. De patiënt moet zelf om euthanasie vragen. Of een document hebben waarin de euthanasiewens duidelijk staat opgeschreven. Ook moet de vraag en de situatie van de patiënt voldoen aan de 6 eisen van de euthanasiewet.

Welk land Eerste euthanasie?

Nederland. Nederland was het eerste land ter wereld waar actieve euthanasie legaal werd. In 2001 werd daartoe een wet gestemd. De euthanasie mag enkel worden uitgevoerd door een arts, die eerst bepaalde criteria moet nagaan.

Waar kan ik euthanasie aanvragen?

In gesprekken met uw arts kunt u om euthanasie vragen. Deze gesprekken zijn heel erg belangrijk. U kunt ook op papier zetten dat u om euthanasie vraagt. Praat ook dan met uw arts over uw euthanasieverzoek.

Wat wordt toegediend bij euthanasie?

Bij euthanasie dient u de euthanatica intraveneus toe. Eerst wordt een coma geïnduceerd. Aansluitend, nadat u heeft vastgesteld dat er sprake is van een medicamenteus geïnduceerd coma, dient u een spierrelaxans toe. Hierdoor treedt een verlamming op van alle dwarsgestreepte spieren, met uitzondering van het hart.

Kan euthanasie bij dementie?

Als iemand al langer dementie heeft, kan hij of zij soms zelf geen keuzes meer maken. Dan kan de patiënt niet meer zelf om euthanasie vragen. Euthanasie kan dan alleen nog als de patiënt zijn euthanasievraag heeft opgeschreven.

Waar mag euthanasie worden gedaan?

Sinds 2002 mogen artsen patiënten helpen met euthanasie als ze dat willen. De enige andere landen waar dit mag zijn Luxemburg, Zwitserland en Japan. Het mag ook in een paar staten van de Verenigde Staten en Mexico en in een aantal provincies in Canada. In Colombia is de situatie erg ingewikkeld.

Is actieve euthanasie dodelijk?

Bij actieve euthanasie wordt het leven van de persoon doorgaans beëindigd door middel van het in een ader toedienen van een dodelijk middel. Men gebruikt hiervoor stoffen (euthanatica) die een dubbel gebruik hebben: als ze gebruikt worden zoals oorspronkelijk bedoeld, zijn ze niet dodelijk.

Waarom is euthanasie een wettelijk vrijgeleide?

Tegenstanders van euthanasie argumenteren ook dat de legalisering van euthanasie een wettelijke vrijgeleide kan inhouden voor hulp bij zelfdoding en dat de methoden die gebruikt worden in de palliatieve zorg dermate gevorderd zijn dat bijna niemand nog in ondraaglijke pijn hoeft te leven en te sterven.

Waar is euthanasie illegaal?

In de meeste landen op de wereld is euthanasie illegaal. Als een arts dus iemand helpt met euthanasie of hulp bij zelfdoding, wordt hij of zij vervolgd. In Nederland en België is dat niet zo. Sinds 2002 mogen artsen patiënten helpen met euthanasie als ze dat willen. De enige andere landen waar dit mag zijn Luxemburg, Zwitserland en Japan.