Wat is de belangrijkste functie van het slot?

In het slot kom je terug op de in de inleiding gestelde vraag of gegeven probleemstelling. Je kan een korte samenvatting geven, je conclusie geven, een afweging maken, een oproep of aanbeveling doen of je verwachtingen uitspreken.

Wat is het slot van de tekst?

Het middenstuk wordt ook wel de kern van de tekst genoemd. Hierin wordt het onderwerp van de tekst besproken. Het onderwerp wordt meestal van verschillende kanten bekeken en er worden verschillende onderdelen besproken.

Wat is de opbouw van een tekst?

Tekstopbouw staat voor de wijze waarop een tekst wordt opgedeeld. Naast een visuele indeling kan dit ook betrekking hebben op de inhoud. Door een tekst op een specifieke wijze aan te bieden kan de leesbaarheid verhoogd worden.

Wat zijn de 4 manieren om een tekst in te leiden?

Terms in this set (4)

 • Het onderwerp aankondigen.
 • Een kort grappig of bijzonder verhaaltje vertellen.
 • Een of meer vragen stellen.
 • De aanleiding voor het schrijven van de tekst noemen.

Wat zijn de 5 functies van de inleiding?

Inleiding herkennen, vaststellen en schrijven

 • De belangstelling wekken.
 • Het onderwerp introduceren en/of de hoofdgedachte. naar voren brengen.
 • Aankondigen hoe de tekst is opgebouwd.
 • Aanleiding voor het schrijven van de tekst noemen.
 • De lezer of luisteraar welwillend stemmen.

Welke 2 functies heeft de slotalinea?

De belangstelling wekken van de lezer door bijvoorbeeld in te gaan op een actuele gebeurtenis, het vertellen van een anekdote of het belang van de lezer bij de zaak benadrukken. Onderwerp, vraagstelling (in een beschouwing) of de mening die schrijver over het onderwerp heeft (= standpunt in een betoog) introduceren.

Wat is het slot?

slot (sluiting), een mechanisme waarmee een voorwerp kan worden afgesloten; slotwoord, slotstuk of epiloog van een verhaal of een speelfilm; kasteel of burcht, een versterkte woning; slot (klooster), gedeelte van een klooster dat niet toegankelijk is voor niet-religieuzen.

Wat staat er meestal in de laatste alinea van een tekst?

In de laatste alinea van de tekst wordt de tekst afgesloten. Hoe de tekst wordt afgesloten, hangt af van de soort tekst. Een tekst kan bijvoorbeeld worden afgesloten met een conclusie. Je leest wat de schrijver van het onderwerp vindt.

Wat zijn de vier manieren van inleiden?

Inleidingen van teksten

 • Je weet waarschijnlijk al dat een goed opgebouwde tekst bestaat uit een inleiding, middenstuk en een slot.
 • Dat kan op deze manieren:
 • – een anekdote (kort, grappig of bijzonder verhaal) vertellen;
 • – een of meer vragen stellen;
 • – het onderwerp aankondigen en/of de hoofdgedachte noemen;

Welke manieren van inleiden zijn er?

Een manier om te primen is door middel van medicijnen (prostaglandine). Dit kan een tabletje zijn dat je oraal inneemt of een gel of tablet die vaginaal wordt ingebracht. Een andere manier is door een ballonkatheter te gebruiken. Na het inbrengen van de ballonkatheter vult de arts het ballonnetje met steriel water.