Intrakranial anevrizma nedir?

İntrakranial anevrizmalar, serebral arterlerin patolojik genişlemeleridir. Çoğu anevrizma doğuştandır ve değişerek ve gelişerek hayat boyu devam eder. Atherosklerotik hale gelebilirler. Anevrizmalar tipik olarak en sık, Willis poligonundaki ana damarların bifurkasyonlarında görülürler.

Dev anevrizma nedir?

Beyin anevrizmaları boyutlarına göre de sınıflandırılır; 3 mm’nin altı çok küçük, 10 mm’nin altı küçük, 11-25 mm arası büyük ve 25 mm’nin üzeri dev anevrizma olarak adlandırılır. Toplumda görülme sıklığı nedir? Beyin anevrizmasına bağlı beyin kanaması ABD istatistiklerine göre 100 kişide 1 dir.

Anevrizma nedir belirtileri?

Çoğu durumda herhangi bir belirti göstermez. Ancak bazı durumlarda anevrizma beyin dokularına ve sinirlerine baskı yapabilir. Böyle durumlarda gözün üstünden başlayarak arkasına doğru uzanan ağrı, genişlemiş bir göz bebeği, görmede güçlük veya çift görme, yüzün bir tarafının uyuşması gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Anevrizma ne zaman tehlikeli?

Serebral anevrizma olarak da bilinen beyin anevrizması, damarların dayanıksız ve yırtılmaya meyilli olması beyin kanamalarına yol açabileceği için anevrizmalar arasında en tehlikeli olandır. Baloncuğun oldukça küçük olduğu bazı durumlarda ise belirti görülmemektedir.

Kafada baloncuk neden olur?

Beyin anevrizmaları atardamar duvarında incelme nedeniyle oluşurlar. Beyin MR ya da tomografisine bakıldığında bu çıkıntı ya da balonlaşmalar genellikle dalında asılı meyve görüntüsü verirler. Beyin anevrizması olan her 10 kişiden birinde de baloncuğun patlaması sonucu, beyin kanaması gelişir.

Beyindeki baloncuk nasıl anlaşılır?

Halk arasında baloncuk olarak bilinen anevrizma; şiddetli baş ağrısı, çift görme veya göz kapağı düşüklüğü gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Genellikle hiç belirti vermeden ilerleyen bu balon patladığı zaman beyin kanamasına neden olarak felç, koma hatta ölümle bile sonuçlanabiliyor.

Anevrizma nasıl geçer?

Anevrizma tedavisi nasıl yapılır? Anevrizma tedavisi ilaçla olmaz. Mutlaka bir girişim gerekir. Başlıca 2 yöntem vardır; açık cerrahi ile kliplenmesi veya endovasküler yolla tedavisi (kafatasını açmadan damarın içerisinden tedavi).

Anevrizma tedavi edilmezse ne olur?

Anevrizma patlaması sonucu beyin kanaması gelişmiş hastalarda, eğer anevrizma tedavi edilmezse (kapatılmazsa), hastaların yaklaşık %35’inde ilk kanamadan sonra 15 gün içinde anevrizma tekrar patlayarak ikinci bir beyin kanamasına neden olur.

Anevrizma hissedilir mi?

Anevrizmalar, genellikle vücutta baş ağrısı hariç belirti yaratmazlar.

Anevrizma nasıl teşhis edilir?

Serebral anevrizmaların tanısında bilgisayarlı tomografik anjiyografi denilen bir test kullanılır. Bu test beyin içerisindeki serebral kan damarlarını ortaya koyar. Hasta kayan bir masa üzerinde yatar ve büyük bir yüzüğe benzeyen bilgisayarlı tarayıcıya doğru hareket eder.

Anevrizma tehlikeli mi?

Beyin anevrizma kanaması, organ için en acil ve tehlikeli durumlardan biri. Hastaların yüzde 25’i anında hayatını kaybediyor. Yüzde 50-60’ıysa tedavi edilmezse ölüyor. Geri kalanların da sadece yarısı normal yaşamlarına dönebiliyor.

Beyindeki baloncuk nasıl tedavi edilir?

Beyin anevrizmaları yani baloncuklar cerrahi yolla beyin cerrahları tarafından veya damar içi yöntemle girişimsel nöroradyologlar tarafından tedavi edilirler. Cerrahi yöntemde kafatası açılmakta ve anevrizmalara ulaşılarak metal kıskaçlarla (klip) anevrizmalar kapatılmaktadır.