Hoe schrijf ik APA?

Een verwijzing in de tekst volgens APA-richtlijnen bestaat uit de achternaam van de auteur en het publicatiejaar. Als je naar een specifiek deel van een bron verwijst, moet je ook een plaatsaanduiding toevoegen, zoals een paginanummer of tijdstempel. Een voorbeeld is: (Habibi, 2021, p. 170).

Wat is een APA bronvermelding?

Wat is een APA-verwijzing? APA legt uit hoe je een verwijzing precies noteert. Bij boeken en artikelen bestaan bronvermeldingen doorgaans uit de achternamen van de schrijvers van de bronnen en een jaartal. Deze staan tussen haken en binnen de laatste zin van het stukje dat je op basis van die bron hebt geschreven.

Hoe artikel APA?

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen….Format bronvermelding wetenschappelijk tijdschrift.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel van artikel. Naam van Tijdschrift, Volume(Uitgave), Paginabereik. DOI of URL
Verwijzing in de tekst (Geerdink, 2019)

Wat is een APA referentie?

De richtlijnen voor APA-verwijzing zijn regels voor de opmaak en manier van uitwerken van de bronverwijzing van jouw onderzoek. APA is een ‘Citation Style Guide’ die wordt uitgegeven door de American Psychological Association (ook wel bekend als: APA).

Wat is een APA methode?

De APA-stijl is een format voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen, dissertaties en papers op academisch niveau, opgesteld door de American Psychological Association (APA), een organisatie voor academici (voornamelijk psychologen) in de Verenigde Staten.

Hoe refereren naar een artikel?

Refereren naar een elektronisch artikel is vergelijkbaar met een artikel op papier. Ook de laatste raadpleegdatum en URL moet op- genomen worden. Hier eindigt men ook niet met een punt. Gaat het om een document waarvan men de auteur kent, dan begint men met de auteur en de datum tussen haakjes, gevolgd door de titel.