Wat valt onder Pensioenfonds Detailhandel?

Als je in de detailhandel werkt, bouw je automatisch pensioen op bij Pensioenfonds Detailhandel. Een nuchtere organisatie die streeft naar een zo goed mogelijk pensioen voor alle deelnemers. Dat doen wij door het geld slim te beleggen in aandelen, obligaties en vastgoed.

Kan niet inloggen Pensioenfonds Detailhandel?

Ik heb geen eHerkenning. Hoe kan ik inloggen? Indien u geen eHerkenning heeft, maakt u nieuwe inloggegevens aan. Deze alternatieve inlogmethode zal bestaan uit een inlog met gebruikersnaam en wachtwoord, waarbij nog een extra verificatie zal plaatsvinden via een mobiele app wanneer u wilt inloggen.

Welke sector verplicht pensioen?

Als uw bedrijf binnen een sector valt met een bedrijfstakpensioenfonds, dan bent u verplicht uw werknemers een pensioenregeling van dit fonds aan te bieden. Voorbeelden zijn bedrijven in de bouwsector, de reisbranche of de horeca.

Wat is pensioenfonds wonen?

Pensioenfonds Wonen regelt het pensioen voor werknemers in de wonenbranche.

Welke leeftijd pensioen detailhandel?

Pensioenopbouw. Omdat uw werknemer in de detailhandel werkt, bouw hij of zij – vanaf het twintigste jaar – automatisch ouderdomspensioen op bij Pensioenfonds Detailhandel.

Welke bedrijfstakpensioenfondsen zijn er?

De lijst wordt regelmatig geüpdatet via de bronnen Staatscourant, DNB en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  • ABP.
  • Agrarische en Voedselvoorzieningshandel,
  • Apotheken, Stichting Pensioenfonds Medewerkers.
  • Architectenbureaus.
  • Bakkersbedrijf.
  • Banden- en Wielenbranche.
  • Beroepsvervoer over de Weg.

Welk pensioenfonds kiezen?

Eén gezamenlijk pensioenfonds voorkomt dat er tussen medewerkers verschillen in premies en in het uiteindelijke pensioen ontstaan. Ook voor werkgevers is het onwenselijk als iedereen zelf een pensioenfonds kan kiezen. Zo ontstaan er verschillen in arbeidsvoorwaarden.

Is een pensioenregeling verplicht?

Is deelname aan de pensioenregeling van de werkgever verplicht? Pensioenverzekeraars wekken de indruk dat er in de Pensioenwet een deelnameverplichting aan de pensioenregeling van de werkgever is opgenomen. In Nederland bestaat echter geen pensioenplicht.

Where is Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel located?

Available Contacts – Free Plug-In! Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel is located in Utrecht, UTRECHT, Netherlands and is part of the Retirement & Pension Management Industry. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel has 7 employees at this location and generates $1.81 million in sales (USD).

What does Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de koopvaardij do?

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij offers financial services to employees in the Merchant Industry. The Company provides help for building a pension, receiving pensions, and setting up retirement. The pension fund markets eligible individuals throughout the Netherlands.

Who are the shareholders of Stichting Bedrijfspensioenfonds?

Company profile page for Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij including stock price, company news, press releases, executives, board members, and contact information Skip To Content Skip to content