Hoeveel inwoners had het oude Athene?

De stadstaat Athene had in 431 v. Chr. met slaven inbegrepen 275.000 inwoners. In vergelijking Korinthos telde er 90.000 en Argos 50.000.

Hoe en door wie de Griekse stadstaat Athene bestuurd werd?

Die vaardigde Solon uit in 594 v. Chr.: door zijn timocratische staatsregeling kregen alle mannelijke burgers stemrecht en berustte de hoogste macht bij de volksvergadering.

Welke bestuursvormen heeft Athene gehad?

Chr. onder direct democratisch bestuur. Deze Atheense democratie geldt nu als de oudste democratie ter wereld. Belangrijke politieke beslissingen in de stad werden genomen door een Volksvergadering (Ekklèsia), samengesteld uit de mannelijke burgers van achttien jaar en ouder.

Hoe heette Athene vroeger?

De stad Athene ontleent zijn naam aan de godin Pallas Athena, in vroeger tijden ook de patroon van de stad. De tempel Parthenon op de Akropolis, het beroemdste monument van de stad, is gebouwd ter ere van haar. In vroeger tijden heette de stad Αθηναι (Athènai, meervoud van Athèna).

Hoeveel inwoners heeft Athene in 2020?

Athene – de hoofdstad van het land heeft 664.046 inwoners. De metropool Athene is een stuk groter en heeft meer dan 3.000.000 inwoners. 52,5% van de inwoners van Athene is vrouw en 47,5% is man. Athene is ook de meest bekende stad van Griekenland met prachtige archeologische bezienswaardigheden.

Hoe groot was Athene?

38,96 km²
Athens/Area

Hoe werden Griekse stadstaten bestuurd?

In het oude Griekenland waren verschillende bestuursvormen, zoals de aristocratie, de oligarchie, de monarchie, de tirannie en de democratie. Oligarchie houdt in dat de macht in handen is van weinigen, meestal de rijke burgers. …

Welke twee groepen bepaalden de politiek in Rome?

Er werd toen besloten om jaarlijks twee consuls te kiezen. Hiermee ontstond voor zover bekend de eerste republiek uit de geschiedenis. In latere tijden ontstonden naast het ambt van consul ook de ambten van proconsul, quaestor, praetor en censor (zie cursus honorum).

Welke bestuursvormen waren er in Hellas?

Democratie in Athene Kent de bestuursvormen uit de Griekse oudheid: monarchie, aristocratie, tirannie, democratie, plutocratie, oligarchie en timocratie.

Hoe was het vroeger in Athene?

Athene ging in de eeuwen die volgden langzaam en met tijdelijke terugvallen op weg naar een democratie. Het voerde in deze tijd diverse oorlogen tegen de Perzen, die ze versloegen in de Slag bij Marathon, 490 v. Chr., maar die tien jaar later wel de stad en de Akropolis grotendeels verwoestten.

Wat betekent Athene?

1. Gr. godin der wijsheid, beschermster der naar haar genoemde stad; ook Pallas (Athene); 2. o., hoofdstad van Griekenland.

Hoe ziet Athene eruit?

Athene lijkt hierdoor een kleine stad, maar er wonen nog eens meer dan 3 miljoen mensen aan de rand van Athene. Athene is vernoemd naar de godin Pallas Athena. Athene is vooral bekend vanwege de oude gebouwen, zoals het Parthenon op de Akropolis. Het merendeel van de gebouwen in het Athene is niet zo oud meer.