Wat is afdeling expeditie?

Expeditie (van het Latijnse expeditio; “onderneming, veldtocht”) kan verwijzen naar: Expeditie (ontdekkingstocht), een (wetenschappelijke) ontdekkings- of onderzoeksreis die vaak naar vreemde en afgelegen gebieden leidt en daardoor vaak gebonden is aan behoorlijke inspanningen en beperkingen.

Wat wil expeditie zeggen?

Expeditie (van het Latijnse expeditio; “onderneming, veldtocht”) is algemene benaming voor het doen vervoeren of bewegen van goederen. Iemand die of het bedrijf dat het vervoer doet wordt een expediteur genoemd. Deze expediteur ‘doet vervoeren’ in opdracht van zijn opdrachtgever.

Wat is de betekenis van logistiek?

Logistiek is meer dan alleen het transport van de ene naar de andere plek. Het is een verzamelterm voor alles wat komt kijken bij het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van een stroom aan goederen vanaf de eerste tot de laatste fase.

Wat voor soorten logistiek zijn er?

4 soorten logistiek management:

  • Inkooplogistiek/physical supply/aanvoerlogistiek: besturen en beheersen van de.
  • Productielogistiek/material management: logistieke activiteiten binnen het bedrijf vanaf het.
  • Distributielogistiek/physical distribution/marketing logistiek: sluit direct aan op de markt,

Wat doet een expeditiebedrijf?

Een expediteur is een organisator van het verzenden van goederen. Dit is veel ruimer dan het louter vervoer van goederen van een plaats naar een andere. Een groot deel van de expeditiebedrijven richt zich op het transport over land (met name wegvervoer, maar ook railvervoer)

Wat is een expeditie recht?

bewijsrecht: authentiek afschrift van een vonnis zonder executoriale kracht, dat strekt tot bewijs in andere procedures. …

Wat zijn de Fenex voorwaarden?

De Fenex-voorwaarden regelen de rechten en plichten van expediteurs ten opzichte van opdrachtgevers en derden. Deze opdrachtgevers zijn meestal verladers. De voorwaarden creëren enerzijds veel rechten en vrijwaringen voor de expediteur en anderzijds veel verplichtingen en risico’s voor de opdrachtgever.

Wat is expeditie in transport?

De expediteur Bij expeditie gaat het dus om doen vervoeren. Het is immers niet zijn taak om de goederen te vervoeren, maar enkel zijn taak om een vervoerder opdracht te geven om de goederen te vervoeren. Als er tijdens het vervoer ladingschade ontstaat, heeft de expediteur normaal gesproken geen wanprestatie gepleegd.