Hoe maak je de futur in het Frans?

De futur wordt gevormd door de onderstreepte uitgangen achter het hele werkwoord te zetten. Je vertaalt deze tijd met ik zal… en niet met ik ga…. Dus: Je travaillerai – ik zal werken.

Wat is de futur simple in het Frans?

De futur simple is een wijs en tijd van het werkwoord in het Frans. Het is de toekomende tijd van de indicatief, vergelijkbaar met de Nederlandse onvoltooid toekomende tijd.

Welke tijd is de futur simple?

In het Nederlands heet de futur simple de onvoltooid toekomende tijd. In deze vorm zeg je dat je iets zal doen, bijvoorbeeld: “Ik zal de futur simple uitleggen.” In het Nederlands heet de futur proche de onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd.

Wat is de futur passé?

De futur du passé is een toekomende tijd. Een andere naam voor de futur du passé is de conditionnel. De futur du passé is een infinitief met daarachter de volgende uitgangen: -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient (dit zijn ook de uitgangen van de imparfait).

Hoe maak je de futur simple?

De futur simple komt in het Nederlands overeen met de Onvoltooid Toekomende Tijd. Waar je wel moet voor opletten is dat je in het Nederlands twee werkwoorden hebt, het vervoegde zullen + de infinitief van het werkwoord waar het over gaat, en dat in het Frans alles in de uitgang vervat zit.

Hoe vorm je een futur simple?

Hier nogmaals het schema van de uitgangen van de toekomende tijd FUTUR SIMPLE:

Persoon Werkwoorden uit de 1e groep Werkwoorden uit de 2e groep
je stam + ai stam + ai
tu stam + as stam + as
il/elle/on stam + a stam + a
nous stam + ons stam + ons

Hoe maak je een Futur Simple?

FINIR

tu parler je zal spreken
il / elle / on parler hij / ze / men zal spreken
nous parler we zullen spreken
vous parler jullie zullen spreken
ils / elles parler ze zullen spreken

Hoe herken je de Futur Simple?

Hier nogmaals het schema van de uitgangen van de toekomende tijd FUTUR SIMPLE:

Persoon Werkwoorden uit de 1e groep Werkwoorden uit de 2e groep
il/elle/on stam + a stam + a
nous stam + ons stam + ons
vous stam + ez stam + ez
ils/elles stam + ont stam + ont

Hoe herken je futur simple?

De futur simple komt in het Nederlands overeen met de Onvoltooid Toekomende Tijd. De O. Toek. Waar je wel moet voor opletten is dat je in het Nederlands twee werkwoorden hebt, het vervoegde zullen + de infinitief van het werkwoord waar het over gaat, en dat in het Frans alles in de uitgang vervat zit.

Wat is de conditionnel Frans?

In het woord conditionnel zie je het Franse (en Engelse) woord ‘condition’, dat betekent ‘voorwaarde’. Zo’n voorwaarde zie je terug in de conditionnel, je zou iets willen doen maar er is een voorwaarde of een omstandigheid waardoor je het niet doet. Een voorbeeld zou zijn: ‘Als ik tijd had zou ik een wereldreis maken.

Hoe vorm je de conditionnel passé?

De meest voorkomende conditionnel passé wordt gevormd door de voorwaardelijke wijs van een van de hulpwerkwoorden (auxiliaire) être (zijn) of avoir (hebben) te combineren met het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord. Deze vorm bestaat uit de stam ser- of aur- met een van de volgende uitgangen: -ais. -ais.

Hoe zet je een zin in de futur?

De toekomende tijd drukt uit dat iets in de toekomst zal gaan gebeuren. Je hebt hierbij in het Nederlands meestal het hulpwerkwoord ‘zullen’ nodig. In het Frans wordt er aan het hele werkwoord een uitgang toegevoegd. NB Bij de werkwoorden die eindigen op ‘re “, valt de ‘e’ voor de uitgang van de futur weg.