Wat is het verschil tussen autisme en PDD-NOS?

Iemand met PDD-NOS heeft bovengemiddeld veel autisme-kenmerken, maar niet genoeg voor de diagnoses Autistische Stoornis of het syndroom van Asperger. Vaak is er bijvoorbeeld wel sprake van problemen op sociaal gebied, maar niet van beperkte en repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten.

Is er medicatie voor autisme?

Autisme bevat vijf subgroepen: (klassiek) autisme, het syndroom van Rett, desintegratieve stoornis van de kinderleeftijd, het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Er zijn geen geneesmiddelen om autisme te genezen. Wel kunnen geneesmiddelen gebruikt worden voor klachten/symptomen die behoren bij autisme.

Wat is het verschil tussen Asperger en PDD-NOS?

Mensen met het syndroom van Asperger hebben een normale tot hoge intelligentie. Mensen met de PDD-NOS hebben de sociale en communicatieve problemen zoals we die ook zien bij autistische stoornis/ klassiek autisme, alleen niet zo uitgebreid. In deze gevallen wordt dan gesproken over ‘aan autisme verwante problematiek’.

Is PDD-NOS autisme?

PDD-NOS is wel een ontwikkelingsstoornis en valt daarmee onder de noemer autisme spectrum stoornissen (ASS). Iemand met PDD-NOS heeft bovengemiddeld veel kenmerken van ASS, maar niet genoeg voor de diagnose autistische stoornis of asperger.

Wat is het verschil tussen autisme en Asperger?

Asperger lijkt wat betreft sociale problemen en communicatieproblemen op klassiek autisme. Het verschil is dat mensen met Asperger wel goed kunnen praten en leren. Het is echter wel moeilijker voor deze groep om taal te begrijpen en te begrijpen wat andere mensen denken en voelen.

Wat doet medicatie bij autisme?

Welke medicijnen worden gebruikt bij autisme? Antipsychotica worden gebruikt bij kinderen met autisme, die last hebben van angst of agressief gedrag. Antipsychotische middelen verminderen deze verschijnselen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen klassieke en atypische antipsychotica.

Wat kun je zelf doen aan autisme?

Autisme tips

 • Wees duidelijk in gesprekken.
 • Communiceer 1 ding/onderwerp tegelijkertijd.
 • Gebruik korte zinnen.
 • Als je vragen stelt, doe dan dan kort en bondig.
 • Wees voorspelbaar.
 • Als je wat gaat ondernemen, leg dan stap voor stap uit wat er gaat gebeuren.
 • Verandert er iets in een planning, geef dit dan op tijd aan.

Hoe kom je er achter dat je autisme hebt?

Signalen van autisme zijn:

 • (over)gevoeligheid voor prikkels: heftiger ervaren wat u ziet, hoort, ruikt, proeft, voelt.
 • moeite hebben met veranderingen.
 • moeite met relaties en sociaal contact.
 • graag alles steeds op dezelfde manier doen.

Wat vind je lastig als je autisme hebt?

Symptomen autisme Je vindt het moeilijk om contact te maken en te onderhouden. Je hebt meer dan anderen moeite met praten en communiceren. Je vindt het lastig om je dingen die er niet zijn, voor te stellen. Je hebt geen fantasie, of juist een te grote fantasie.

Is PDD-NOS een verstandelijke handicap?

Een pervasieve ontwikkelingsstoornis heeft invloed op de gehele ontwikkeling van het kind. PDD-NOS wordt gerekend tot de autisme-spectrumstoornissen (ASS). PDD-NOS kan gezien worden als een sociale handicap.

Heeft mijn dochter PDD-NOS?

PDD-NOS kenmerken kind en jongere Kinderen met PDD-NOS kunnen opvallen door: onhandig en angstig gedrag in sociale situaties. weinig begrip en gebruik van nonverbale signalen (oogcontact, gelaatsexpressie, lichaamshouding) het niet of nauwelijks leren van sociale ervaringen.