Wat doet een traumatische ervaring met je?

Traumatische ervaringen kunnen leiden tot problemen in het omgaan met uzelf en anderen. U heeft bijvoorbeeld minder controle over uw gevoelens en gedrag. Er is sprake van een grotere kwetsbaarheid of gevoeligheid. Sommige mensen trekken zich terug en zijn somber.

Wat is een posttraumatische stress stoornis?

Posttraumatische stressstoornis of PTSS is een psychische aandoening die kan ontstaan na het meemaken van schokkende, traumatische ervaringen. Patiënten ervaren langdurig psychische gevolgen van deze ervaringen. PTSS heeft grote gevolgen voor het dagelijks functioneren.

Wat is het verschil tussen trauma en PTSS?

Het verschil tussen PTSS en andere psychische stoornissen is dat een PTSS altijd een direct gevolg is van een trauma. Bij andere stoornissen kunnen negatieve gebeurtenissen in iemands leven ook een rol spelen, maar is de stoornis niet een direct gevolg van een trauma.

Wat voelt iemand met PTSS?

Een PTSS kenmerkt zich door vier groepen verschijnselen die ontstaan als u een psychotrauma heeft doorgemaakt. Dit soort gevoelens uiten zich via woede-uitbarstingen, agressie of prikkelbaarheid, slecht slapen, concentratieproblemen, heel wakker en alert zijn en heftig schrikken van onverwachte dingen.

Heb ik traumaverwerking nodig?

Zoek hulp als je een trauma hebt, ook al kan dat lastig zijn. Jouw klachten nemen mogelijk toe als je niks doet en resulteren in PTSS. Gelukkig kan een psycholoog een trauma goed behandelen. Laat de gebeurtenis uit het verleden jouw leven niet langer negatief beïnvloeden.

Wat zijn de symptomen van een trauma?

Bij herinneringen aan het trauma, kunt u zich plotseling bang of verdrietig voelen. Ook kan uw lichaam hierop reageren door middel van zweten, trillen, misselijkheid, hartkloppingen, benauwdheid en een droge mond. Door deze klachten lijkt het alsof er steeds weer gevaar dreigt. Een gevoel van walging kan ook optreden.

Hoe werkt PTSS?

Een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is een lange, heftige stressreactie op een schokkende gebeurtenis: een trauma. Je krijgt last van constante stress, voelt je extra waakzaam en je krijgt allerlei lichamelijke klachten. Je voelt je snel bedreigd en trekt je terug.

Hoe ontstaat een posttraumatische stressstoornis?

PTSS ontstaat na een schokkende gebeurtenis of na een serie van schokkende gebeurtenissen. Maar een schokkende gebeurtenis leidt niet automatisch tot PTSS. Op het ontstaan van PTSS zijn verschillende zaken van invloed: de gebeurtenis zelf, de opvang erna, je persoonlijkheid en hoe je op de gebeurtenis terugkijkt.

Hoe weet je of je een trauma hebt?

U kunt een trauma herkennen aan gedesoriënteerd gedrag; u bent in shock, teruggetrokken, niet in staat om te reageren en u heeft last van nachtmerries. Daarnaast kunt u last hebben van lichamelijke klachten, zoals duizeligheid, een slechte concentratie, prikkelbaarheid en stemmingswisselingen.

Heb ik een onverwerkt trauma?

Psychische en lichamelijke klachten Als u te maken heeft met onverwerkt trauma, dan kan zich dit uiten in verschillende lichamelijke en psychische klachten. U kunt bij psychische klachten bijvoorbeeld denken aan depressie, angsten en compulsief en obsessief gedrag.

Hoe genees je van PTSS?

De behandeling van PTSS bestaat meestal uit psychotherapie. Dit zijn gesprekken met een psycholoog of psychotherapeut. Er zijn verschillende vormen van therapie die goed kunnen helpen. De klachten kunnen daardoor verminderen of helemaal over gaan.

Kan je een trauma hebben zonder dat je het weet?

Heel eenvoudig, we beseffen vaak niet dat een gebeurtenis een traumatische ervaring is voor ons lichaam en/of geest. Peter Levine beschrijft ook dat de fysieke en emotionele symptomen van een trauma zich soms pas weken of zelfs maanden ná de gebeurtenis openbaren.