Welke vakken heb je nodig voor SPH?

Vakken die je tegenkomt: psychologie, psychopathologie, sociologie, agogiek en agologie, methodiek, gesprekvoering en creatieve vakken, zoals drama. Veel leerstof wordt aangeboden in themavorm. In de hoofdfase (3 jaar) verdiep je je verder in de theorie.

Wat kan ik worden met HBO SPH?

SPH’ers zie je in de ouderenzorg, psychiatrie, justitiële hulpverlening, maatschappelijke opvang, bij activiteitencentra, vluchtelingenwerk of jeugdzorg, bijvoorbeeld als sociotherapeut, activiteitenbegeleider, groepsleider in de jeugdhulpverlening, medewerker dak- en thuislozenopvang of medewerker verslaafdenopvang.

Welk profiel voor SPH?

Welke toelatingseisen zijn er? Om deel te mogen nemen aan de opleiding SPH moet je minimaal een mbo-diploma op niveau 4 hebben. Heb je een havo- of vwo-diploma, dan geven alle profielen recht op toelating. Veel mbo-studenten stappen over naar deze hbo-opleiding.

Wat te doen na SPH?

Veel afgestudeerden gaan na het behalen van het diploma meteen de arbeidsmarkt op. Een groot deel van de SPH’ers kiest voor de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Anderen werken in de psychiatrie of hebben een baan in de pedagogische ondersteuning van gezinnen.

Welke vakken heb je nodig voor social work?

Deze creatieve vakken biedt de voltijdopleiding Social Work aan:

  • Creatief Ontwerp.
  • Sport & Spel.
  • Taal & Verhaal.
  • Sociale Technologie.
  • Muziek.
  • Drama.
  • Dans & beweging.
  • Audiovisuele vorming.

Waarom heb je voor SPH gekozen?

Als sociaal pedagogisch hulpverlener help je mensen – van jong tot oud – hun leven weer zelfstandig op te pakken. Als gevolg van een handicap, bepaalde stoornissen, ziekte, relatie-, gezins- of ontwikkelingsproblemen hebben ze tijdelijk of langdurig professionele hulp nodig.

Wat verdien je als SPW er?

Wat verdient een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener? Het salaris van een SPH’er ligt tussen de €1850 en €2940 per maand.

Wat verdient een hulpverlener?

Een hulpverlener in Nederland verdient gemiddeld € 2.410 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.050 (laagste) tot € 2.775 (hoogste). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.

Wat is een pedagogisch hulpverlener?

Is SPH hetzelfde als social work?

Social Work is een combinatie van verschillende opleidingen: Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH).

Wat doe je als GGZ agoog?

Wat doet een GGZ-agoog? ‘Binnen de GGZ en de verslavingszorg onderscheiden de GGZ-agogen zich omdat ze niet met een medisch model werken, maar met een agogisch, sociaal model. GGZ-agogen zijn heel flexibel: ze behandelen en begeleiden cliënten op alle levensgebieden, zoals werk, wonen, vrije tijd en financiën.

Wat heb je nodig voor hbo Social Work?

Voorbeelden van stages

Jaar 1 Jaar 2
Je volgt de vakken psychologie, pedagogiek, recht en beroep sociaal werk Je volgt vakken ontwikkelings-psychopathologie, ethiek en beroepsdilemma’s. Ook kies je een profiel en volg je vakken die daarbij horen. Je kunt kiezen uit de profielen jeugd, zorg of welzijn en samenleving