Hoeveel procent vreemdelingen in Antwerpen?

Op dit moment is 49,9 procent van die Antwerpenaren autochtoon. Dat betekent dat meer dan de helft van ‘t Stad op dit moment allochtoon is (mensen met een andere nationaliteit, genaturaliseerde “nieuwe Belgen” en personen van wie een of beide ouders een andere nationaliteit heeft).

Welke culturen zijn er allemaal in Antwerpen?

Herkomst

Herkomstgroep Percentage (Stad Antwerpen, 2016)
autochtonen (herkomst ouders meegerekend) 53,1
nieuwste Belgen (herkomst ouders meegerekend) 10,2
nieuwe Belgen 15,9
vreemdelingen 20,7

Wat is de oppervlakte van Antwerpen?

78.96 mi²
Antwerp/Area

Hoeveel vreemdelingen wonen in Belgie?

Bijna 1 op 10 heeft buitenlandse nationaliteit Begin 2021 woonden er in het Vlaamse Gewest iets meer dan 6.019.000 personen met een Belgische nationaliteit en bijna 634.000 personen met een buitenlandse nationaliteit. Het aandeel buitenlanders lag daarmee op 9,5% van de totale bevolking.

Hoeveel verschillende culturen in Antwerpen?

Wie in Antwerpen woont, deelt de stad met mensen van 166 verschillende nationaliteiten en 48 op 100 inwoners zijn van buitenlandse herkomst.

Hoeveel jongeren zijn er in Antwerpen?

Dichtheid leeftijdsgroepen (pers/km²)

Onderwerp 2000 Antwerpen Centrum Antwerpen
kind (0 tem 11j.) 427 349
jongeren (12 tem 17j.) 181 151
jeugd (0 tem 17j.) 609 501
senioren (65 plus) 991 321

Hoeveel verschillende nationaliteiten zijn er in Antwerpen?

Wist u dat Antwerpen vandaag meer dan 180 verschillende nationaliteiten telt en er meer dan 400 talen worden gesproken?

Wat is de totale oppervlakte van Belgie?

11.849 mi²
Belgium/Area

Wat is er bekend in Antwerpen?

Antwerpen is bekend om zilver en diamanten, daarom staan het Diamantmuseum en het Zilvermuseum ook in Antwerpen. Het Openluchtmuseum voor beeldhouwkunst Middelheim is een beeldenpark in Antwerpen. Antwerpen telt daarnaast nog vele bekende pleinen en straten. De Grote Markt is hier het bekendste van.

Welke gemeente behoren tot Antwerpen?

Antwerpen, na de fusie de grootste stad van het land, omvat naast het eigenlijke, de randgemeenten Ekeren, Merksem, Deurne, Borgerhout, Berchem, Wilrijk en Hoboken, die in 1983 districten werden van de grootstad.

Hoeveel mensen zijn in België 2021?

Op 1 januari 2021 telde de wettelijke Belgische bevolking 11.521.238 inwoners. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Het afgelopen jaar groeide de Belgische bevolking met 28.597 inwoners of 0,25%.